Zawiadomienie o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Likwidator POLROS S.A. w likwidacji z siedzibą w Rzgowie zawiadamia o terminie zwołania WZA na dzień 30.09.2021., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki.