Sprzedaż HALI POLROS S.A.- informacje

Informujemy, że pierwsza licytacja publiczna związana ze sprzedażą HALI POLROS w Rzgowie planowana jest na połowę czerwca 2021 roku. Regulamin sprzedaży, dostępne będą na początku maja 2021 roku.

Skutki sprzedaży nieruchomości dla obecnych najemców boksów w Hali regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, tj. m.in. ART. 678 i nast. Kodeksu cywilnego. Wynika z tego, że co do zasady nabywca nieruchomości wstępuje w dotychczasowy stosunek najmu.