Sprzedaż HALI POLROS – Regulamin przetargu pisemnego wyznaczonego na dzień 16 czerwca 2021 roku

Działając jako likwidator POLROS S.A. w likwidacji w Rzgowie niniejszym ogłaszam pisemny przetarg na sprzedaż HALI POLROS w Rzgowie.

Termin składania ofert: do dnia 16.06.2021. do godz. 12.00

Minimalna cena sprzedaży: 24 mln zł (dwadzieścia cztery miliony złotych)

Wymagane jest wadium w kwocie 1,2 mln zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych)

Szczegóły w Regulaminie poniżej: