Polros S.A.

Informacja dotycząca sprzedaży Hali POLROS

Uprzejmie informuję, że upłynął bezskutecznie termin na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości – hali POLROS, ze względów leżących po stronie oferenta. W związku z tym Likwidator planuje wszcząć kolejną procedurę w celu zbycia nieruchomości. O terminach i szczegółach Likwidator poinformuje w najbliższym czasie. Podmioty i osoby potencjalnie zainteresowane nabyciem hali zapraszam do kontaktu, celem ponownego przedstawienia warunków…

Czytaj dalej Informacja dotycząca sprzedaży Hali POLROS

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Działając w imieniu spółki POLROS S.A. z siedzibą w Rzgowie („Spółka”), jako likwidator ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia  w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywam wszystkich…

Czytaj dalej Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Obwieszczenie II

Postanowieniem z dnia 23 października 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w sprawie o sygn. akt: KRS 22374/20/312 postanowił rozwiązać Polros S.A. z siedzibą w Rzgowie, wpisaną do KRS pod numerem 0000081879 i ustanowić likwidatorem Spółki Pawła Kuśmierka. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Tuszyńska 72/74,…

Czytaj dalej Obwieszczenie II

Obwieszczenie

Postanowieniem z dnia 23 października 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w sprawie o sygn. akt: KRS 22374/20/312 postanowił rozwiązać Polros S.A. z siedzibą w Rzgowie, wpisaną do KRS pod numerem 0000081879 i ustanowić likwidatorem Spółki Pawła Kuśmierka. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Tuszyńska 72/74,…

Czytaj dalej Obwieszczenie