Obwieszczenie

Postanowieniem z dnia 23 października 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w sprawie o sygn. akt: KRS 22374/20/312 postanowił rozwiązać Polros S.A. z siedzibą w Rzgowie, wpisaną do KRS pod numerem 0000081879 i ustanowić likwidatorem Spółki Pawła Kuśmierka.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Tuszyńska 72/74, 95-030 Rzgów. Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym.

Paweł Kuśmierek
Likwidator