Informacja dotycząca sprzedaży Hali POLROS

Uprzejmie informuję, że upłynął bezskutecznie termin na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości – hali POLROS, ze względów leżących po stronie oferenta. W związku z tym Likwidator planuje wszcząć kolejną procedurę w celu zbycia nieruchomości. O terminach i szczegółach Likwidator poinformuje w najbliższym czasie.

Podmioty i osoby potencjalnie zainteresowane nabyciem hali zapraszam do kontaktu, celem ponownego przedstawienia warunków i terminów sprzedaży. Adresy mailowe do kontaktu: biuro@kancelaria-kusmierek.pl lub sekretariat@polros.net

z poważaniem

Likwidator POLROS S.A. w likwidacji z siedzibą w Rzgowie