Przedsiębiorstwo POLROS S.A. w likwidacji obecnie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Jest w fazie likwidacji.